مطالب مرتبط با کلید واژه

جو رایت


نقدی بر فیلم «هانا» ساخته جو رایت
نقدی بر فیلم «هانا» ساخته جو رایت

نقدی بر فیلم «هانا» ساخته جو رایت

این فیلم، داستان دختری نوجوان را به تصویر میکشد که از کودکی همراه با پدرش در منطقه ای سردسیر در فنلاد بزرگ شده و تحت نظر پدر، مهارتهای رزمی، کار با اسلحه، شکار و ... را می آموزد تا اینکه روزی فرا میرسد که استفاده از این مهارتها برایش الزامی میشود و در آنجاست که پی به راز و شغل گذشته پدر میبرد.

ادامه مطلب