مطالب مرتبط با کلید واژه

واکسن کرونا


۷ عارضه جانبی تزریق واکسن کرونا
۷ عارضه جانبی تزریق واکسن کرونا

۷ عارضه جانبی تزریق واکسن کرونا

نکته مشترک تمامی واکسن‌های کرونا که تاکنون به مرحله تولید انبوه رسیده و یا در مراحل آزمایش‌های بالینی قرار دارند، ضرورت تزریق آنها در دو مرحله به فاصله ۳ هفته برای ایجاد بیشترین میزان ایمنی جمعی در برابر بیماری کووید۱۹ است.

ادامه مطلب