اجتماعی

راهکارهای رفع آلودگی هوا

راهکارهای رفع آلودگی هوا

شاید در این روزهای کرونایی، به دلیل رفت‌وآمد و تردد کمتر مردم در شهرها، شاهد آلودگی کمتر هوا نسبت به پیش از دوران کرونا باشیم. اما یادمان باشد که بر اساس گزارش ارائه‌شده در سال ...