اجتماعی

«کودک همسری» یا «کودک آزاری» یا «مامان بازی»

«کودک همسری» یا «کودک آزاری» یا «مامان بازی»

برخی از اقوام کشورمان، این پدیده را جزء سنت‌های ارزنده خود پنداشته و مانند واجبات مذهبی می‌دانند و بایستی تحت هر شرایط، بطور رسمی و غیررسمی، این فریضه را به انجام رسانند! غافل از ...

راهکارهای رفع آلودگی هوا

راهکارهای رفع آلودگی هوا

شاید در این روزهای کرونایی، به دلیل رفت‌وآمد و تردد کمتر مردم در شهرها، شاهد آلودگی کمتر هوا نسبت به پیش از دوران کرونا باشیم. اما یادمان باشد که بر اساس گزارش ارائه‌شده در سال ...