اقتصادی

بازار بورس به زبان ساده (قسمت اول)

بازار بورس به زبان ساده (قسمت اول)

در این مقاله سعی بر این است تا با زبانی ساده و روان، پایه و اساس بورس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در خصوص عوامل افت یا افزایش قیمت سهام شرکت‌ها یا کارخانجات ...