فرهنگی و هنری

نقدی بر فیلم «یه حبه قند»

نقدی بر فیلم «یه حبه قند»

در یک کلام، باورپذیر بودن تمام شخصیت‌های فیلم از آن پسر و دختربچه‌های شیطان گرفته تا دایی. همه زن‌ها و مردهای فیلم را با تمام خلق‌وخویشان و با تمام کاستی‌ها و نقاط ضعف و قوتشان ...