سینما - آرشیو

نقدی بر فیلم رانندگی (Drive)

نقدی بر فیلم رانندگی (Drive)

فیلم داستان جوانی است تنها، غمگین، متین، آرام و مهربان. اما پشت این ظاهر آرام، آتشفشانی از خشم نهفته است که در مواقع لزوم، سراسر وجودش را فرا می‌گیرد اما در جهت اجرای عدالت و ...