آرشیو مقالات

نقدی بر فیلم «یه حبه قند»

نقدی بر فیلم «یه حبه قند»

در یک کلام، باورپذیر بودن تمام شخصیت‌های فیلم از آن پسر و دختربچه‌های شیطان گرفته تا دایی. همه زن‌ها و مردهای فیلم را با تمام خلق‌وخویشان و با تمام کاستی‌ها و نقاط ضعف و قوتشان ...

کودک همسری یا کودک آزاری یا مامان بازی

کودک همسری یا کودک آزاری یا مامان بازی

برخی از اقوام کشورمان، این پدیده را جزء سنت‌های ارزنده خود پنداشته و مانند واجبات مذهبی می‌دانند و بایستی تحت هر شرایط، بطور رسمی و غیررسمی، این فریضه را به انجام رسانند! غافل از ...